Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Dalsze informacje o generatorze not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia bądź krótkotrwałych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]