Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wiele razy upominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w terminie i ostatecznie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na uwadze zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy stu i więcej fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]