Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Zainteresowany automatyczną windykacją? Zajrzyj tu.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym terminie bez wątpienia wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może ustawić swoje harmonogramy działań wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]