Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kup kontenery rolkowe na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]