Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach psychologicznych Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, ale gdy ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania corocznie.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]