Izolacja fundamentów – komu zlecić jej wykonanie?

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu lokatorów.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów także należy powierzyć profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających podobnych właściwości wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieskuteczna.