Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Szczegółowe wiadomości na temat cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego. Przekonaj się!

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń realizują tysiące zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż online łatwo wyszukać darmowe platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Język, czas wykonania, typ przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja artykułów medycznych, prac naukowych czy kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład zwykły a poświadczony

Trzeba wspomnieć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. prawo jazdy albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii bądź odpisu, a także nadaje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]